AutorijschoolR Groningen

PRAKTIJK-EXAMEN

Als je 17 jaar bent, mag je praktijkexamen doen (2toDrive). Je kunt ook een tussentijdse toets of RIS-toets afleggen. Een toets kun je doen als je 16,5 jaar bent.

BEGINNERSRIJBEWIJS

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de regeling van het beginnersrijbewijs. Als je jouw rijbewijs haalt op 16- of 17-jarige leeftijd, bent je zeven jaar een beginnende bestuurder. Als je jouw rijbewijs haalt op 18-jarige leeftijd of daarna, ben je vijf jaar een beginnende bestuurder.

TUSSENTIJDSE TOETS

Een tussentijdse toets is een geschikt middel om je rijvorderingen te testen. Deze rijtest verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen.

Foto's