Disclaimer


Op het gebruik van deze website (www.autorijschoolr.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van www.autorijschoolr.nl toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 
Restitutie
Eventuele restitutie van ongebruikte lessen vervalt na 9 maanden.

Gebruik van informatie
Vulperia ICT services streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat  niet in voor de Vulperia ICT services volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Vulperia ICT services schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen  en de gebruiker van de website ontstaan.Vulperia ICT services
 
E-mail
Vulperia ICT services garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met  te corresponderen, accepteert u dit risico. Vulperia ICT services
 
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.  heeft geen invloed op websites van Vulperia ICT services derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.  aanvaardt dan ook Vulperia ICT services geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van  zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele Vulperia ICT services eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Vulperia ICT services daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Informatie

Met passie voor verantwoord rijden, plezier en de nodige dosis humor geef ik rijles in de stad Groningen en omstreken. Ik help je vakkundig en in zo weinig mogelijk lessen aan een rijbewijs.

zoeken